Algemene Voorwaarden

Deze tekst legt juridisch vast wat de rechten en plichten zijn van ons en van de gebruiker en klant van Hooked by Uncooked. Hoewel we steeds ons uiterste best doe om al onze klanten tevreden te houden, is het nodig om de voorwaarden in deze vorm te publiceren.

Twijfel je over je rechten of plichten? Heb je een vraag over je bestelling of levering? Heb je vragen of opmerkingen bij deze tekst? Neem dan zeker contact op: sandra@hookedbyuncooked.com

Alles kan in onderling overleg besproken én opgelost worden.

Prijs

De prijzen zijn duidelijk - geen onverwachte kosten
De prijzen van de producten zijn aangegeven in euro met alle taksen en BTW inbegrepen, uitgezonderd de eventuele verzendingskosten en tenzij anders vermeld.

De producten en prijzen zijn geldig zolang zij vermeld staan op de website, steeds onder voorbehoud van einde voorraad en van onvrijwillige fouten in de titel, omschrijving, prijs en hoeveelheid van het product. Wijzigingen in vorm of uitvoering van een artikel zijn mogelijk, maar verminderen de waarde en de kwaliteit van het artikel niet.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor (typ)fouten die in onze aanbiedingen of op onze website voorkomen.

De producten blijven onze eigendom tot we de volledig koopsom definitief ontvangen hebben.

Betaling

De beveiliging en bewaring van de gegevens van de elektronische betaling gebeurt door het gerenommeerde bedrijf MultiSafePay. Zij zijn dan ook verantwoordelijk voor eventuele misbruiken en problemen met uw betaling. Zij hebben bijzonder uitgebreide procedures rond beveiliging en veiligheid. Daardoor garanderen zij een snelle en veilige betaling.

Alle betalingen zijn voor onze klanten gratis.

In principe verzenden we je bestelling pas na ontvangst van je betaling. Onze klantenservice kan hiervan uitzonderlijk afwijken. In dit geval is bij niet of niet tijdige betaling van het openstaande bedrag interest verschuldigd zoals in de wet is voorzien. Alle eventuele gerechtelijke kosten en andere kosten van welke aard dan ook die we als gevolg van deze niet tijdige betaling moeten maken, worden doorgerekend. Per verstuurde herinneringsbrief wordt min. 5 euro administratiekosten in rekening gebracht.

Persoonlijke gegevens

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen heb je het recht van verzet tegen het gebruik van je gegevens voor Direct Marketing doeleinden, heb je toegang tot alle informatie die wij van jou bijhouden en heb je de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren.

Wij geven nooit persoonlijke gegevens door aan derden.

Je gegevens kunnen wel onder strikte voorwaarde doorgegeven worden om de betaling en verzending van je bestelling te kunnen verzorgen. Zo geven we bijvoorbeeld je adres door aan de post om je bestelling te kunnen verzenden.

Verzending

We kunnen je bestelling sturen naar Nederland en België. De producten worden opgestuurd naar het verzendingsadres dat je opgeeft bij het bestellen (thuisadres of ander adres).

Onze producten worden aangeboden volgens de normen van de Belgische en Europese wetgeving. Hoewel we de grootste zorgvuldigheid in acht nemen en proberen rekening te houden met alle lokale wetgevingen van alle landen waarnaar we verzenden, is de koper verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving.

Wij leveren nooit buiten de Europese Unie. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor zendingen buiten de EU. Het transport en de eventuele bijkomende kosten kunnen nooit verhaald worden op Hooked by Uncooked.

Door het aanvaarden van het pakket, ga je er mee akkoord dat de bestelling in goede orde is aangekomen. Als je pakket met de bestelling beschadigd lijkt, moet je het pakket weigeren en laten terugsturen. De koper weet dat wij niet meer verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de staat van de bestelling zodra het pakket met de bestelling aanvaard is van de transportfirma.

Bij een probleem met de levering van je bestelling kan je ons steeds contacteren. Wij proberen immers steeds een goede oplossing te vinden voor elk mogelijk probleem met de levering van je bestelling.

Er wordt een deelname in de verzendingskosten gevraagd.

Kopersbescherming

De consument heeft het recht aan Hooked by Uncooked mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonde opgave van reden binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel of op het sluiten van de overeenkomst. 
Wanneer je wil afzien van de verkoop, kan je dat doen binnen de 14 kalenderdagen die volgen op de levering van je bestelling. De producten moeten dan binnen dezelfde termijn in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, teruggestuurd worden. 
Binnen de 14 dagen na acceptatie van de terugname zullen wij de eventueel betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de rechtstreekse kosten van levering.
Dit is niet van toepassing op verpakkingen van voeding die de consument reeds heeft geopend. Onvolledige, beschadigde, door de consument gebruikte of bevuilde goederen worden niet teruggenomen. 

De artikelen moeten worden teruggezonden naar volgend adres:
      Hooked by Uncooked
      Georges de Lombaerdestraat 32
      1140 Evere
      België

Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Hooked by Uncooked
Contactpersoon: Sandra Maes
Vestigingsadres: Georges de Lombaerdestraat 32
1140 Evere
Telefoonnummer: +32 479 78 79 79
E-mailadres: sandra@hookedbyuncooked.com
Vestigingseenheidsnummer: 2.235.366.978
BTW-Identificatienummer: BE 0563.789.536 

Naam ondernemer: Hooked by Uncooked
Contactpersoon: Sandra Maes
Vestigingsadres: Georges de Lombaerdestraat 32, 1140 Evere
Telefoonnummer: +32 479 78 79 79
E-mailadres: sandra@hookedbyuncooked.com
Vestigingseenheidsnummer: 2.235.366.978
BTW-Identificatienummer: BE 0563.789.536 

Aansprakelijkheid

Onze producten worden verkocht voor particulier gebruik, niet voor wederverkoop. We kunnen niet verantwoordelijk worden geacht voor het gebruik van onze producten. Indien je producten gebruikt voor je gezondheid, raadpleeg dan eerst een arts. De informatie op onze site is enkel ter informatie en is niet bedoeld als advies of als gebruikshandleiding.

Wij besteden veel zorg aan de creatie van deze website, maar dat garandeert niet dat de informatie actueel, correct en compleet is. Wij behouden ons het recht om, zonder voorafgaande verwittiging, op gelijk welk tijdstip informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade te wijten aan een rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de site.

Deze website is bedoeld als informatiebron. Het is met de grootste zorgvuldigheid en naar beste vermogen samengesteld uit diverse betrouwbare en wetenschappelijke bronnen. De informatie op deze website vervangt niet het consulteren van een arts of therapeut, zijn diagnose of medische behandeling. Met medische klachten win je best het advies in van een arts of therapeut. Stop niet met de inname van geneesmiddelen gebaseerd op de informatie van deze website zonder het advies van je arts. Hooked by Uncooked kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gelijk welke schade die zou voortvloeien door beslissingen gebaseerd op informatie van deze website of van een van hun medewerkers.

Tot slot

De verkoop waarop de huidige verkoopsvoorwaarden betrekking hebben, is onderworpen aan het Belgisch recht. Je verklaart de huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen en goedgekeurd vóór je een bestelling plaatst. Het plaatsen van je bestelling en het gebruik van deze website houdt dus de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden in.

Contactgegevens

Mail:   sandra@hookedbyuncooked.com
Telefonisch:   +32 479 78 79 79
Brief:   Hooked by Uncooked, Georges de Lombaerdestraat 32, 1140 Evere
Let op: enkel administratief adres, geen bezoekadres of winkel